Podpora nabídky vzdělávacích programů

O projektu

Projekt Podpora nabídky vzdělávacích programů v oblasti obchodu a cestovního ruchu ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací s pracovním názvem PNVP byl realizován po dobu dvou let a ukončen v březnu 2013. Partnerům se ve spolupráci s odborníky z oboru podařilo vytvořit 30 komplexních vzdělávacích programů navázaných na standardy Národní soustavy kvalifikací (NSK). Všechny tyto programy z oblasti obchodu a cestovního ruchu jsou nyní nabízeny ve formě vzdělávacích kurzů, které jsou určeny pro přípravu zájemců na složení zkoušky v rámci NSK.

Studijní materiály ke všem vzdělávacím programům jsou níže k dispozici ke stažení.

O projektu
Studijní materiály ke vzdělávacím programům

Studijní materiály ke vzdělávacím programům

Ke každému z 30 vytvořených vzdělávacích programů je k dispozici příručka, která odpovídá standardům jednotlivých profesních kvalifikací v NSK a představuje tak samotnou učební látku. Dále metodika, která slouží jako návod k tomu, jak se na jednotlivé části zkoušky připravit a také přílohové materiály (schémata, instruktážní videa, obrázky, vzorové formuláře) včetně nezbytných základů ekonomiky a právního povědomí. Jednotlivé studijní materiály si můžete volně stáhnout kliknutím na příslušný vzdělávací program.

Rozvoj partnerství

V rámci projektu proběhla odborná konference, na které byly prezentovány konkrétní příklady dobré praxe ze vzdělávání profesionálů z oboru obchodu a cestovního ruchu a také konkrétní návrhy na zlepšení situace v dalším vzdělávání v ČR. Výstupy z konference jsou obsaženy ve sborníku, který je k dispozici ke stažení zde. Dále proběhla řada odborných setkání s cílem podpořit tvorbu partnerství mezi subjekty aktivními na poli dalšího vzdělávání, tedy školami, soukromými vzdělavateli, státními institucemi či úřady práce.

Rozvoj partnerství
Kontakt

Kontakt

Pro bližší informace ohledně výstupů projektu nebo v případě zájmu o vzdělávací kurzy neváhejte kontaktovat manažerku projektu na níže uvedených kontaktech.

Mgr. Pavla Zdráhalová
věcná manažerka projektu
mail: zdrahalova@dringbrno.cz
tel.: +420 548 226 550